Menu

Personeelsvertegenwoordiging visie over medezeggenschap

INFÁCY specialist in PVT trainingen en PVT advies

Mensen in beweging
INFÁCY investeert met haar klanten in een hoge mate van betrokkenheid bij de organisatie en de medewerkers. Een sterke medezeggenschapsvisie vergroot de input van medewerkers.

Herkent uw personeelsvertegenwoordiging zich in eén van deze elementen?

  • Medezeggenschap met behulp van een personeelsvertegenwoordiging (PVT) is overbodig als leidinggevenden openstaan voor een serieuze bijdrage van hun medewerkers.  
  •  Collega’s (Achterban) doen er goed aan om zich te verdiepen in de dilemma’s van hun gekozen PVT-leden. De personeelsvertegenwoordiging moet bij zijn adviezen, instemming en initiatieven de belangen van zowel de organisatie als van het personeel afwegen. 
  • Goede arbeidsvoorwaarden (CAO) ; salaris, vakantie, vergoedingen en een pensioenregeling, zijn een must om de motivatie en betrokkenheid van de collega’s te prikkelen. Dan loopt de productie bijna vanzelf en stijgt de kwaliteit. 
  • Arbeidstijden. Roosters en een goede planning voorkomen roofbouw, ziekteverzuim en boetes. Ook meer handen aan het product voorkomen een te grote werkdruk. 
  • Arbeidsomstandigheden verbeteren dankzij een proactieve houding van de PVT. Zij richten zich op een preventief beleid van; Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en het Milieu van hun collega’s.
  • Duurzame inzetbaarheid. Door te investeren in groei, ontwikkeling, gezondheid en motivatie, blijven medewerkers langer gezond en is hun betrokkenheid bij de organisatie immens.

Dankzij deze visie brengen de trainers/ consultants en coaches van INFÁCY overlegpartners (PVT en directie, HR-manager e.a) dichter bij elkaar en wordt positieve spanning omgezet in constructief overleg.

INFÁCY, mensen in beweging

Wil jij graag meer informatie hebben over INFÁCY? Of heb je gewoon wat vragen? Neem dan contact op via 020 – 690 02 07 of ga door naar contact.

Ga naar contact