Menu

OR training & OR advies & OR cursus

INFÁCY specialist in OR training OR cursus en OR advies 

OR training en OR advies en OR cursus.

INFÁCY is al ruim 25 jaar specialist op het gebied van de medezeggenschap! Ondernemingsraden (OR) en raden van personeelsvertegenwoordiging (PVT) leveren een goede bijdrage aan de ontwikkeling en de continuïteit van organisaties.

OR training en OR advies en OR cursus.

Begin uw OR training uw OR cursus en uw OR advies praktijkgericht.

Na de oprichting van uw OR wordt er, dankzij de professionele houding van veel bereikt. Essentieel is daarom is een goede verstandhouding tussen de OR en de directie/HR-manager en een constructieve samenwerking met onder andere de preventiemedewerker, de bedrijfsarts en de vertrouwenspersoon. 

De OR heeft een breed werkgebied en een ruime wettelijke bevoegdheden. Hij richt zich op zijn rol, de belangen van medewerkers én de continuïteit van de organisatie.

Vaardigheden (onderhandelen, assertiviteit, overleg, conflicthantering en argumentatie) zien wij als effectieve instrumenten om een rol van betekenis te spelen. 

De OR doet er daarnaast goed aan zich te verdiepen in onder andere;

  • Zijn rol en visie en het tactisch gebruik van zijn bevoegdheden 
  • De doelen, visie en strategie van de organisatie 
  • Personeelsbeleid; zoals werkdruk, verzuim en duurzame inzetbaarheid 
  • Organisatieontwikkeling en sterkte/zwakte-analyse (SWOT) 
  • Arbeidsomstandigheden & Arbeidsvoorwaarden. 
  • Financieel- & commercieel beleid Productontwikkeling R&D

Speel als OR professionele wijze in op diverse specifieke vraagstukken die te maken hebben met (de gevolgen) van reorganisaties / fusies/overnames en integraties. Onmisbaar zijn een doordacht personeelsbeleid, goede, arbeidsomstandigheden en evenwichtige arbeidsvoorwaarden / CAO.
Dankzij onze praktijkgerichte trainingen, adviezen en coaching kan uw OR  een eigen koers ontwikkelen en zich oriënteren op een constructief overleg met alle beleidsmakers. 

INFÁCY, mensen in beweging

Wil jij graag meer informatie hebben over INFÁCY? Of heb je gewoon wat vragen? Neem dan contact op via 020 – 690 02 07 of ga door naar contact.

Ga naar contact