Menu

Onderwerpen voor de PVT training

Een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) is in vele opzichten een belangrijk instrument om het contact tussen het personeel en de directie te vergroten. Uw personeelsvertegenwoordiging kan zich richten op de belangen van de werknemers én op de continuïteit van de organisatie. 

Om deze balans te vinden kan de PVT zich richten op de volgende hoofdbeleidsgebieden:

 • Strategisch beleid
 • Financïeel beleid
 • Commercïeel beleid
 • Productontwikkeling
 • Personeelsbleid
 • Organisatieontwikkeling
 • Fusie, overname, integratie & reorganisatie 
 • ARBO VGWM 
 • Sociaal plan

Daarnaast zal de PVT een eigen koers ontwikkelen. Na deelname aan deze training ontvangt u een certificaat. 

In onze trainingen kan een startend PVT-lid zich oriënteren op zijn bevoegdheden en rol binnen de PVT.

Daarin past een goed (overleg)klimaat met de Directie en andere Managementleden.

De startraining voor (beginnende) PVT-leden geeft vele aanknopingspunten om een actieve start te maken op de algemene beleidsgebieden en de praktijk.

Inhoud van de training
Tijdens deze training gaan we in op:

 • Het vormen van een solide kader van de taak, plaats en functie van de PVT
 • Het geven van informatie over de (in)directe bevoegdheden van een PVT
 • Het traject van een eigen PVT-(beleids)ontwikkeling
 • De belangrijkste beleidsgebieden van een organisatie
 • Het optimaal presteren d.m.v. vaardigheden waaronder vergadertechnieken
 • Het opstellen van een actieplan.

ResultaatNa de training zijn de(beginnende) PVT-leden in staat om:

 • De PVT-bevoegdheden per situatie goed te gebruiken
 • Direct in te spelen op het (te vervoeren) ondernemingsbeleid
 • Aandacht vragen voor eigen PVT-punten en deze te toetsen aan die van de directie
 • Met vertrouwen en vaardig deel te nemen aan het overleg met de directie
 • Doelgericht aan de te slag gaan met het eigen actieplan

Indien u dit wenst ontvangen deelnemers een certificaat van deelname

INFÁCY, mensen in beweging

Wil jij graag meer informatie hebben over INFÁCY? Of heb je gewoon wat vragen? Neem dan contact op via 020 – 690 02 07 of ga door naar contact.

Ga naar contact