Menu

Onderwerpen voor de OR training

Het werkgebied van een ondernemingsraad (OR) is veelzijdig. Uw ondernemingsraad mag zich bezighouden met de belangen van de medewerkers. Daarnaast kan hij een goede bijdrage leveren aan de continuïteit van de organisatie. De beginnende OR-leden moeten een beeld hebben van hun werkgebied.

Daarom doet uw OR er goed aan om zich te verdiepen in de volgende beleidsgebieden:

 • Strategisch beleid
 • Financïeel beleid
 • Commercïeel beleid
 • Product-ontwikkeling
 • Personeelsbeleid / HRM
 • Organisatie-ontwikkeling
 • Fusie, overname, integratie & reorganisatie 
 • ARBO VGWM 
 • Sociaal plan

Ook kan uw OR een eigen koers ontwikkelen en zich oriënteren op zijn bevoegdheden. Een goed overleg tussen de OR en de Directie en andere Managementleden draagt bij aan goede resultaten van de ondernemingsraad. Onze basistraining voor (beginnende) OR-leden biedt voldoende elementen om een goede en actieve start te maken op alle OR-gebieden.

Mogelijke onderwerpen voor de OR training

– Wet op de ordernemingsraden / bevoegdheden
– ARBO-wet, verzuimbeleid en risico-inventarisatie en evaluatie, preventiemedewerker ea
– Pensioenen
– Werkdruk en Burnout
– Fusie en overname
– Reorganisatie en integratie
– AVG; privacywet
– Arbeidstijden en vakantie en ATV / ADV

Tijdens uw OR-training gaan we onder andere in op:

 • De rol, taak, plaats en functie van uw OR
 • De (in)directe bevoegdheden van een OR; wat kan mag en moet een ondernemingsraad?
 • Een constructieve samenwerking met de directeur en andere MT-leden
 • Hoe vormt de OR zijn eigen OR-ideen?
 • Vaardigheden waarmee de OR het beste scoort; vergadertechniek, onderhandelen, assertiviteit, argumenteren, strategisch handelen e.a.
 • Het opstellen van een actieplan.

Bovendien kunt u eigen aandachtpunten voor de training aandragen. 

Resultaat

 • Na de training zijn de (beginnende) OR-leden in staat om:
 • De wet en OR-bevoegdheden per situatie gericht te gebruiken.
 • Goed in te spelen op het (te voeren) ondernemingsbeleid
 • Het OR-plan te toetsen aan de punten van de directie
 • De vaardigheden gericht in het overleg met de directie in te zetten.
 • Doelgericht aan de slag gaan met het actuele onderwerpen zoals reorganisaties e.d.

INFÁCY, mensen in beweging

Wil jij graag meer informatie hebben over INFÁCY? Of heb je gewoon wat vragen? Neem dan contact op via 020 – 690 02 07 of ga door naar contact.

Ga naar contact