Menu

Ondernemingsraad training, advies en cursus

INFÁCY specialist in Ondernemingsraad training, cursus en advies 

OR training, OR advies en OR cursus.

Ondernemingsraad training, cursus en advies!

INFÁCY is al ruim 25 jaar specialist op het gebied van de medezeggenschap! Het ondernemingsraad (OR) en raden van personeelsvertegenwoordiging (PVT) leveren een goede bijdrage aan de ontwikkeling en de continuïteit van organisaties. Hiertoe bieden wij ondernemingsraad training, advies en cursussen aan.

 

Ondernemingsraad training, advies en cursus.

Begin uw training, cursus en advies praktijkgericht.

Na het de oprichting van uw ondernemingsraad, wordt er door de ondernemingsraad veel
bereikt. Dit, mede dankzij een professionele houding en OR trainingen.
Ook is een goede verstandhouding tussen de OR en de directie heel belangrijk. Deze
verstandhouding is gericht op een constructieve samenwerking tussen de ondernemingsraad
en de directeur.
 
De ondernemingsraad heeft een werkgebied en een wettelijke basis gericht op
medezeggenschap.
De OR richt zich daarom op zijn rol, de belangen van medewerkers. Ook de voortgang van de
organisatie staat centraal bij een professionele ondernemingsraad.
De OR kan zijn rol beter uitvoeren met vaardigheden (zoals zelfbewustheid, overleg,
argumentatie en onderhandelingen.


Vaardigheden (zoals onderhandelen, assertiviteit, overleg, conflicthantering en argumentatie) zien wij als sterke middelen om een rol uit te voeren. 

De OR doet er daarnaast goed aan om aan de slag te gaan met;
  • praktijkgerichte OR trainingen,
  • visie over het tactisch gebruik van zijn medezeggenschap,
  • concrete OR doelen, visie over de doelen en de strategie van de organisatie,
  • personeelsbeleid; zoals werkdruk, verzuim en duurzame inzetbaarheid,
  • bedrijfsontwikkeling en sterkte/zwakte-analyse (SWOT),
  • arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden,
  • financieel en commercieel beleid van het Productontwikkeling R&D.
De professionele ondernemingsraad en de OR leden spelen in op diverse vraagstukken die te
maken hebben met de gevolgen van grote veranderingsprocessen. Fusies, Overnames en
integraties komen ruimschoots aan bod tijden de ondernemingsraad training.
Ook werkt de ondernemingsraad aan goede arbeidsomstandigheden, gebalanceerde
arbeidsvoorwaarden en een doordacht personeelsbeleid.

Onze OR-trainingen zijn vrijgesteld van BTW. Hierdoor krijgen onze klanten feitelijk een korting van 21% op uw opleidingsbudget.

Dankzij onze praktische ondernemingsraad trainingen kan uw ondernemingsraad
een eigen koers ontwikkelen!

INFÁCY, mensen in beweging

Wil jij graag meer informatie hebben over INFÁCY? Of heb je gewoon wat vragen? Neem dan contact op via 020 – 690 02 07 of ga door naar contact.

Ga naar contact

Meer info op onze Springest pagina!