Menu

Ondernemingsraad en organisatie-ontwikkeling

De ontwikkeling van de organisatie komt met de OR tot stand dankzij:

  • de verandering van de samenleving, markten, en verwachtingen van klanten / consumenten,
  • economische ontwikkeling 
  • demografie 
  • Bijstelling van normen en waarden en cultuur

Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de verwachtingen die bedrijven en instellingen hebben van hun medewerkers . 

Om een en ander in goede banen te leiden worden veranderingsprocessen ingezet. Zij moeten de continuïteit op langere termijn helpen waarborgen.

Vormen van veranderingsprocessen samen met de OR;

  • Bijstellen van de doelen als gevolg van de veranderde visie, missie en strategie  
  • Reorganisatie en herstructurering van afdelingen 
  • Fusies en overnames 
  • Integratie als gevolg van het voorgaande 
  • Automatisering, digitalisering en robotisering 
  • Bedrijfsverhuizing

Bij veranderingsprocessen zitten vaak kansen en uitdagingen. Ook kunnen zij leiden tot het gevoel van onzekerheid. Het management is daarom genoodzaakt om de uitdagingen zodanig te ontwikkelen en te communiceren dat er een grote acceptatie en draagvlak bij medewerkers ontstaat.


De gecertificeerde consultants van INFÁCY hebben ruime ervaringen met organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen bij diverse Nationale en internationale bedrijven en organisaties. Zij zijn daardoor in staat de doelen van het management te herkennen en te vertalen naar de noden en verwachtingen van ondernemingsraden en medewerkers. Daarom kunnen wij door organisatie-advies, project-management en training veranderingsprocessen mede helpen vormgeven en begeleiden.

Sterk punt in onze benadering is de wijze waarop met behulp van de OR communicatie naar binnen en naar buiten de organisatie wordt vormgegeven. Dat vergroot het begrip, de acceptatie, de betrokkenheid en het draagvlak voor de OR keuzes.

INFÁCY, mensen in beweging

Wil jij graag meer informatie hebben over INFÁCY? Of heb je gewoon wat vragen? Neem dan contact op via 020 – 690 02 07 of ga door naar contact.

Ga naar contact