Menu

Internationale bedrijven

Internationale bedrijven die zich in Nederland (willen) vestigen, zijn gebaat bij professionele businesspartners en de uitvoering van activiteiten van een hoog kwaliteitsniveau. 

De professionals van INFÁCY werken dienstverlenend voor:

 • TRUST-companies / TRUSTEES 
 • Corporate Service Providers (CSP), 
 • SPV-companies, 
 • Family offices 
 • Vrije beroeps beoefenaars.

Zij kunnen zich daardoor richten op de uitvoering van hun hoofdactiviteiten en het beheer van hun (intellectuele) eigendomsrechten INFÁCY assisteert de trustee en de doelvennootschappen ook bij de naleving van de strikte wetgeving op dit gebied; Wet toezicht trustkantoren (Wtt), het overdrachtsbesluit van de Nederlandse bank en de special purpose vehicles (SPV) te bewaken. Daarmee wordt gehandeld in de sfeer van de ethische code zoals die door advocaten als leidraad worden gebruikt. 

Over het algemeen is het trustbedrijf belast met de volgende activiteiten:

 • Management & directievoering  
 • Beheer van vennootschappen, 
 • Services en toezichthouderschap 
 • Vermogensbeheer 
 • Administratie 
 • Finance & Fiscaliteiten 
 • Juridische ondersteuning

De consultants van INFÁCY zijn ondersteunend voor trustkantoren en werknemers die als directeur optreden . Wij leveren ook een bijdrage aan de ontwikkeling en hantering van de eigen visie. Dit, ter voorkoming handelingen die de vennootschap of derden kunnen benadelen. INFÁCY fungeert als professionele wegvoorbereider voor de Trustee, corporate service provider en voor de Doelvennootschappen. Hierdoor wordt een hoge efficiency bereikt en worden kwaliteitsproblemen, belangenverstrengeling en aansprakelijkheid voorkomen. 

De activiteiten van de professionals van INFACY met Trustees en doelvennootschappen;

 • Corporate consultancy  
 • Setting up and establishment of the organizational structure 
 • Support, signalering en bewaking van (wettelijke) kaders en procedures 
 • Marktoriëntatie / marktanalyse 
 • Analyse van wetgeving in relatie tot de doelen en activiteiten van de doelvennootschap 
 • Pre-administratie en pre-registratie 
 • Human Resource faciliteiten en training 
 • Personele service voor medewerkers en Expats 
 • Huisvesting 
 • Network expansion (Accountants, Tax experts, lawyers, HR and IR-specialists en banken)

INFÁCY heeft een grote verscheidenheid aan Nationaliteiten branches onder haar opdrachtgevers en relaties.

De medewerkers en businesspartners van INFÁCY spreken diverse talen; Nederlands, Engels, Duits, Frans Spaans en Portugees. 

INFÁCY, mensen in beweging

Wil jij graag meer informatie hebben over INFÁCY? Of heb je gewoon wat vragen? Neem dan contact op via 020 – 690 02 07 of ga door naar contact.

Ga naar contact