Menu

HRM & Leidinggeven

INFÁCY, specialist in HRM trainingen en HRM advies

HRM en Leidinggeven Training, cursus en advies 

HRM Training, Cursus en Advies

INFÁCY is al ruim 20 jaar specialist op het gebied van de medezeggenschap! In organisaties met minder dan 50 werknemers leveren de raden van personeelsvertegenwoordiging (PVT), net als de ondernemingsraad, een bijdrage aan de goede ontwikkeling en cohesie van organisaties. Hiertoe bieden wij HRM en leidinggeven training, advies en cursussen aan.

 

HRM en leidinggeven training, advies en cursus

Begin uw HRM training, HRM cursus en uw HRM advies praktijkgericht.

Human Resources management (letterlijk “beheer van menselijke bronnen”), afgekort ‘HRM’, Komt voort uit een doordacht personeelsbeleid, (afdeling) ‘personeelszaken’ of ‘strategisch personeelsmanagement’. Vaak een invulling van het personeelsbeleid.
 
Humanresourcesmanagement is gebaseerd op een aantal uitgangspunten:

 • Gerichte aandacht voor medewerkers leidt tot betere prestaties van de organisatie;
 • Personeelsbeleid is in eerste instantie een lijnverantwoordelijkheid Er is sprake van een langetermijnvisie op personeelsbeleid;
 • Personeelsinstrumenten:  (Werving en selectie, personeelsplanning, functieprofielen met bijbehorende competenties en opleidingsplannen, functioneren en beoordeling) staan in directe relatie tot elkaar;
 • Strategisch beleid van de organisatie en personeelsbeleid beïnvloeden elkaar.

Leidinggeven en HRM Training

Kortom, het systematisch managen van personeel in een flexibele, open organisatie met oog voor veranderingen, motivatie en op de organisatie-doelen. Het personeel wordt toegerust met een professionele ‘bagage’ (vaardigheden, kennis en de juiste houding) waarmee zij hun werk vorm en inhoud kunnen geven. HRM draagt kwalitatief en kwantitatief zorg voor een goede personele bezetting om de organisatie-doelen te behalen. 


Bij HRM- elementen heeft INFÁCY de volgende specialiteiten;

 • Werving & selectie  
 • Arbeidsvoorwaarden (CAO) en beloning 
 • Arbeidsomstandigheden 
 • Personeelsplanning 
 • Functionering & beoordeling 
 • Verzuim 
 • Vertrouwenspersonen 
 • Preventiemedewerker 
 • Outsourcing & outplacement Ontslag

Wij bereiken een hoge kwaliteit dankzij de samenwerking in onze HRM training met andere specialisten zoals; advocaten, ARBO-diensten en Pensioenspecialisten

Leidinggeven

Leidinggeven komt voort uit het principe van Leiderschap; een proces waarbij een individu een groep van individuen beïnvloedt om een bepaald doel te bereiken. Vaak is een leidinggevende iemand die een leidinggevende positie heeft binnen de groep.

Goed leiderschap hangt van meerdere factoren;

 • De cultuur binnen de organisatie
 • De strategische en bedrijfseconomische doelen van de organisatie
 • De aard van de werkzaamheden
 • De branche in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen
 • Het opleidingsniveau van de medewerkers
 • De persoon van de leidinggevende en diens kennis en vaardigheden
 • De gehanteerde leiderschapsstijl
 • De wijze waarop gebruik wordt gemaakt van HRM-instrumenten

Veelal worden meer en betere resultaten bereikt dankzij praktisch leidinggeven. 
Daarin speelt de leidinggevende in zijn/haar stijl vrijwel direct in op de praktijk waarin de organisatie verkeert.

INFÁCY stelt met de opdrachtgever een pakket aan instrumenten samen waarmee de organisatie investeert in de groei en ontwikkeling van de leidinggevende. Daarbij staan de doelen van de organisatie en de praktijk van de deelnemer centraal.

INFÁCY, mensen in beweging

Wil jij graag meer informatie hebben over INFÁCY? Of heb je gewoon wat vragen? Neem dan contact op via 020 – 690 02 07 of ga door naar contact.

Ga naar contact