Menu

Ondernemingsraad OR training Personeelsvertegenwoordiging PVT training + HR thema's

Mensen in beweging

Onze missie is “Mensen in beweging” te brengen en te houden. 
Wij zijn ruim 25 jaar specialist en SCOOR-gecertificeerd voor medezeggenschap, Wij bieden OR trainingen en PVT trainingen , HR-thema’s, intercultureel samenwerken en advies bij fusies, reorganisaties, integraties en andere veranderingsprocessen. Hiervoor bieden wij OR trainingen en PVT trainingen en cursussen aan. INFÁCY heeft gecertificeerde professionals in dienst voor de OR trainingen en PVT trainingen en werkt bij uitstek met andere ervaren productspecialisten. 

Vraag een offerte aan

Organisatie-ontwikkeling

Bij veranderingsprocessen zitten, voor de directie, de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging vaak kansen en uitdagingen. Ook kunnen zij leiden tot het gevoel van onzekerheid. Het management is daarom genoodzaakt om de uitdagingen zodanig te ontwikkelen en te communiceren.

Meer over ontwikkelingen

OR trainingen

Zoals; fusie overname, reorganisatie & integratie, Wet OR, OR starttraining, OR cursus, ARBO VGWM, AVG-privacywet, ontslagwet etc.

OR training onderwerpen

PVT trainingen

Zoals; fusie overname, reorganisatie & integratie, PVT wet, PVT starttraining, PVT cursus, PVT, ARBO VGWM, PZ/HRM, AVG, ontslagwet etc.

PVT training onderwerpen

Uitzendbureau

Om het bedrijfsrendement zo hoog mogelijk te maken moeten kosten laag worden gehouden. Dat kan door flexibilisering van personeelskosten. In Nederland is INFÁCY één van de meest toonaangevende dienstverleners.

Meer over uitzendbureau

Intercultureel samenwerken

De winst van een gekleurde populatie ! Nederland is de laatste 7 decennia verrijkt met verschillende migranten uit niet Westerse landen. Hierdoor verandert de bevolkings- samenstelling, de Cultuur, voedingspatronen, de taal, sociale gewoonten en (commerciële) bestedingen. Deze ontwikkelingen zijn onomkeerbaar en worden intensiever.

Daarom doen bedrijven en instellingen er goed aan om meer te investeren in vormen van intercultureel samenwerken. INFÁCY helpt de wederzijdse acceptatie, de communicatie, de motivatie van medewerkers te versterken die leiden tot een beter bedrijfs-/instellingsimago.

INFÁCY is SCOOR gecertificeerd

INFÁCY is SCOOR gecertificeerd

Stichting SCOOR bewaakt de kwaliteit van de opleidingen en trainingen voor leden van ondernemingsraden, Door certificering van OR-opleidingsinstituten zoals INFÁCY, zijn de OR / PVT en de ondernemer ervan verzekerd dat deze instituten in staat zijn kwalitatief goede OR cursussen en OR trainingen voor de OR te verzorgen.

CRKBO registratie.

INFÁCY is, omdat zij voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs, CRKBO-geregistreerd. De door INFÁCY verzorgde trainingen zijn hierdoor vrijgesteld van BTW.